Přednáška na John Cabot University v Římě

V březnu 2016 byl JUDr. Martin Svatoš, Ph.D. pozván, aby studentům John Cabot University v Říme přednášel na téma efektivní řešení obchodních sporů v 21. století. Akce se uskutečnila za podpory Velvyslanectví České republiky v Itálii. Tématem semináře byly nejrůznější přístupy k řešení sporů, včetně mediace, vyjednávání či arbitráže. Studenti si mohli vyzkoušet zásadní rozdíly […]

Read More

Právní rádce: Early Case Assessment – tři slova, co šetří statisíce

Časopis Právní rádce otiskl ve svém únorovém čísle článek JUDr. Martina Svatoše, Ph.D. na téma Early Case Assessment. Zde si můžete přečíst ukázku: Soudní spory nebo rozhodčí řízení nejsou zvláště mezi většími podnikatelskými subjekty vítanou záležitostí, protože s sebou často nesou vysoké náklady za právní služby. Existují přitom možnosti, jak takovým nákladům předcházet – například používáním […]

Read More