MTF_0924

Dne 14. ledna 2014 se v restauraci Mlýnec na Novotného lávce uskutečnilo již tradiční EURO setkání nad problematikou práva rozhodčího řízení za účasti nejpřednějších odborníků na toto téma. Své příspěvky, tentokráte na téma rozhodčí řízení a nový občanský zákoník, přednesli Milan Polák, Stanislav Kuba, Daniela C.B Devereaux a Zdeněk Somr.

 

MTF_0971

V následné diskuzi vznesl Martin Svatoš otázku úpravy separability podle nového soukromého práva, přičemž se účastníci shodli na tom, že tento problém není v stávající právní úpravě zcela dořešen. Dopolednem prováděl Jakub Železný.

 

MTF_0975

Více informací zde.