Co je arbitráž?

Mezinárodní obchodní arbitráž je alternativním řešením sporu vzniklého v mezinárodních obchodních vztazích. Strany na základě rozhodčí doložky, která je zpravidla součástí jejich vzájemné smlouvy, nechávají o svém případném sporu rozhodnout nestranný rozhodčí tribunál, namísto obvyklého národního soudce.

Ačkoliv se mezinárodní obchodní arbitráž označuje jeko alternativní řešení sporu (ADR – alternative dispute resolution), v současném světě mezinárodního obchodu toto řešení převažuje, zejména pro svoji rychlost a relativně snadnou přeshraniční vynutitelnost. Další nespornou výhodou mezinárodní obchodní arbitráže je tajnost jednání a informací, což stranám sporu (narozdíl od řízení před národními soudy) zajišťuje ochranu citlivých obchodních informací.