U

UNCITRAL

Komise OSN pro mezinárodní právo obchodní

UNIDROIT

Mezinárodní ústav pro sjednocení soukromého práva v Římě

Unifikace práva

Sjednocování právní úpravy konkrétních právních institutů v rozdílných právních řádech. Jednotlivé státy na základě svých mezinárodních závazků záměrně a společně sjednocují právní úpravu. Současně se unifikací rozumí výsledek předchozí činnosti, tedy sjednocené právní normy. Unifikace se někdy zaměňuje s harmonizací, která ovšem sleduje jen přiblížení či sladění právní úpravy, nikoliv sjednocení. V této oblasti jsou velmi činné některé mezinárodní organizace jako UNCITRAL či UNIDROIT.

Unifikační úmluvy Haagské konference mezinárodního práva soukromého