Směnečník

Oosoba, které je výstavcem směnky cizí (traty)  a která dává příkaz, aby za směnku bylo zaplaceno remitentovi.