Ř

Řím I.

viz Nařízení Řím I.

Řím II.

viz Nařízení Řím II.

Římská úmluva 1980