O (Slovník MPS)

Obligační statut

viz Závazkový statut

Omluvitelná neznalost cizího práva

Je koncept doplňující obecně známý princip, že neznalost zákona neomlouvá (IGNORANTIA IURIS NON EXCUSAT). V oblasti mezinárodního práva soukromého je zřejmé, že se tato tradiční maxima uplatnit nemůže. Neznalost zahraničního práva je tudíž omluvitelná.

Toto bylo potvrzeno například francouzskými soudy ve slavné kauze Lizardi (a to již v roce 1871). Lizardi byl mexickým občanem, který uzavřel několik závazkových právních vztahů v Paříži ve věku 22 let. Podle tehdejšího platného mexického práva však byla plnoletost dosažena až věkem 25 let. Francouzský kasační soud však tento argument neuznal, neboť zdůraznil, že francouzská protistrana nemohla znát nezbytný věk pro způsobilost k právním úkonům. Postačilo tedy, že Lizardi splnil podmínky požadované francouzskými zákony.

Osobní statut

je právní řád, kterým se řídí poměry a následky plynoucí ze skutečností dotýkajících se vlastnosti určitého právního subjektu (věc duševní zdraví,…)