J

Judikatura

rozhodování soudů, a to soudů vnitrostátních i nadnárodních. V širším kontextu je jako judikatura akceptováno i rozhodování rozhodčích soudů. V českém právním řádu není judikatura pramenem práva.

Jurisdiction selection

výběr mezi právními řády. Uplatňuje se zejména kolizní metodou.

 

Judikatura

                            

rozhodování soudů, a to soudů vnitrostátních i nadnárodních. V širším kontextu je jako judikatura akceptováno i rozhodování rozhodčích soudů. V českém právním řádu není judikatura pramenem práva.

Jurisdiction selection

výběr mezi právními řády. Uplatňuje se zejména kolizní metodou.