I (Slovník MPS)

ICMA (International Congress of Maritime Arbitrators)

ICMA (International Congress of Maritime Arbitrators- Mezinárodní Kongres Námořních Rozhodců) je významná událost v oblasti mezinárodní obchodní a zejména námořní arbitráže. Během této konference se ve vybraném světovém městě sejdou rozhodci, právníci, odborníci, ale i obchodníci z celého světa, aby diskutovali nová a aktuální témata z oblasti mezinárodní námořní arbitráže. Samotný kongres není oficiálním uskupením, nemá ani členy a také není právnickou osobou.

Kongres se koná jednou za dva až tři roky. Nejbližší se uskuteční v květnu 2012 ve Vencouveru. Více informací na oficiální webové stránce.

 

Immobilia sunt obnoxia territoriis

je jedno ze základních Pravidel mezinárodního práva soukromého vyjadřující, že nemovitosti podléhají právnímu řádu státu , na jehož území jsou umístěny. Projev této zásady je např. ustanovení čl. 3, alinea 2 francouzského občanského zákoníku: „Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française.“

Imperativní ustanovení

Viz Nutně použitelné normy

Interpersonální kolize

Soubor kolizních právních norem určující, který z hmotněprávních systémů v rámci jednoho státu se použije ve vztahu ke konkrétní skupině osob. Např. v Indonésii podle příslušnosti k náboženským skupinám.