G (Slovník MPS)

Governmental interest analysis

Požadavek vyskytující se v některých teoriích výběru práva dle kolizní normy. Dle některých (autorů B. Currie) by měl soudce zkoumat cíle vyjádřené ve věcných normách cizího právního řádu, na které kolizní norma odkazuje, a okolnosti, za kterých je pro domácí právní řád rozumné prosazovat svůj zájem na aplikaci norem sledujících tyto cíle.

(zdroj: Kučera, Z.: Mezinárodní právo soukromé, s.38)