E (Slovník MPS)

Evropská úmluva o poskytování informací o cizím právu

podepsaná v Londýně 1968

 

Evropské mezinárodní právo soukromé

Soubor právních norem evropského práva upravující soukromoprávní vztahy s mezinárodním prvkem či případně upravujících postup soudů, jiných orgánů a účastníků a vztahů mezi nimi vznikajících v řízeních o soukromoprávních věcech, v němž se vyskytuje mezinárodní prvek. Do tohoto subodvětví patří i vnitrostátní normy transponující normy obsažené v evropských směrnicích.