D (Slovník MPS)

Dicey’s Conflict of Laws

Soukromá kodifikace soudních precedentů ve Velké Británii, která v systému common law při absenci kodifikace mezinárodního práva soukromého tuto roli supluje.

Dodatečná volba práva

je projev vůle účastníků provést volbu práva po samotném vzniku právního vztahu, a to zpravidla před zahájením sporu či v jeho průběhu či pouze ve snaze sporu se vyhnout. Nauka i judikatura tuto praxi akceptuje, neboť ji považuje za slučitelnou se zásadou autonomie vůle.

K tomu např. nález RS ČSOPK Rsp 86/58.