C (Slovník MPS)

CMNI

Budapešťská úmluva o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských vodních cestách (2006)

CMR

Ženevská úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (1956)

Código Bustamante

Kodifikace z roku 1928 pojmenovaná po svém autorovi,  kubánském profesorovi. http://www.oas.org/juridico/MLA/sp/gtm/sp_gtm-mla-leg-cdip.pdf

Comity of nations

zdvořilost suverénních států. Vyjadřuje myšlenku, že suverénní stát nemá povinnost aplikovat cizí právo, ale činí tak ze zdvořilosti vůči druhému státu, avšak jen za předpokladu, že se taková aplikace nedotkne jeho suverenity. Teorie vytvořená nizozemskou školou mezinárodního práva soukromého v sedmnáctém století a rozpracovaná angloamerickou doktrínou ve století devatenáctém.

COTIF

Bernská úmluva o mezinárodní železniční přepravě (1980)

Court shopping

Výběr místa vznesení žaloby dle vyhlídek na výsledek rozhodnutí soudu konkrétního právního řádu. Vzhledem k systému kolizních norem mohou účastníci právních vztahů s mezinárodním prvkem odhadovat, jak daný soud v konkrétním státě rozhodne a na základě těchto předpokladů si vybírají pro ně nejpříznivější místo žaloby.

CVR

Ženevská úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční přepravě cestujících a zavazadel (1973)