Arbitráž institucionalizovaná a arbitráž ad-hoc

 

Arbitráž institucionalizovaná a arbitráž ad-hoc

Mezinárodní arbitráže se dělí na arbitráž ad hoc a arbitráž institucionalizovanou. Základní rozdíl spočívá, jak již označení napovídá, v tom, jakým způsobem je samotné rozhodčí řízení organizováno, jakými pravidly se řídí a v neposlední řadě, jak je arbitr ustanoven a vybrán. Oba druhy mají své výhody a nevýhody. Zatímco arbitráž ad hoc je obecně považována za levnější a variabilnější způsob řešení spor, institucionální rozhodčí řízení zajišťuje stabilitu a jistotu pevných pravidel a také zpravidla kvalitních rozhodců, neboť si arbitrážní instituce zpravidla prověřují rozhodce předtím, než je zapíší do svého seznamu.

Avšak rozhodnete-li se již pro verzi institucionální, i nadále před vámi zůstává těžká volba, které arbitrážní instituci svoji rozhodčí doložku podřídit. K základnímu přehledu poslouží následující přehled srovnávající relevantní světové rozhodčí centra.

Nejdůležitější světové arbitrážní instituce

Kliknutím na název získáte podrobnější informace o nejdůležitějších světových rozhodčích institucích a o českém Rozhodčím soudu

ICC – International Chambre of Commerce (CCI Chambre du commerce international)

CIETAC

LCIA

AAA

ICSID

RS HKČR a AKČR

Home Dokumenty Slovník MPS A (Slovník MPS) Arbitráž institucionalizovaná a arbitráž ad-hoc