H

Haagská konference mezinárodního práva soukromého

Harmonizace práva

Sbližování a slaďování právní úpravy konkrétních právních institutů v rozdílných právních řádech.

Hraniční ukazatel

Hraniční určovatel

Hraniční určovatel

(také hraniční ukazatel či kolizní kritéria) je zvláštní hledisko, podle kterého se v rámci kolizní normy určuje, kterého právního řádu se má použít. Stanovením hraničního určovatele by se mělo dosáhnout toho, že na příslušnou právní otázku se použije práva, které k ní má nejblíže.

Hraniční ukazatel může souviset buď s některým prvkem soukromoprávního vztahu či se může jednat o skutečnost, která je jinak významná. Dle tohoto můžeme hraniční ukazatele dělit na to, zda souvisejí s

1) se subjektem právního vztahu (např. lex patriae, lex domicilii, lex incorporationis,…),

2) se skutečností, která způsobila vznik právního vztahu (např. lex loci actus, lex loci conclusionis contractus, lex loci delicti, lex loci delicti commissi, lex loci damni infecti,…),

3) s objektem právního vztahu, tedy s chováním účastníků (lex loci laboris, lex loci solutionis,…)

4) s předmětem právního vztahu, tedy s věcí či jinou majetkovou hodnotou (lex rei sitae, lex loci expeditionis, lex loci destinationis, lex monetae, lex loci protectionis,…)

5) s obsahem právního vztahu, tedy s právy a povinnostmi (např. lex causae,…)

6) a nakonec jiné skutečnosti (např. lex electa, lex fori, lex banderae,…).

Hypotetická volba práva

je postup soudů, při kterém je zjišťováno, který právní řád by účastníci právního vztahu zvolili, kdyby volbu práva provedli. Takovýto institut současný český právní řád nezná.