Slovník MPS

Slovník mezinárodního práva soukromého (Slovník MPS) je projekt sloužící k snazší orientaci ve specifických termínech této právní disciplíny. Obsahuje hesla z oblasti mezinárodního práva soukromého, práva mezinárodního obchodu a práva mezinárodních arbitráží.

Databáze je průběžně rozšiřována. Pokud bude  některé heslo použito, je nutné jej řádně odcitovat: SVATOŠ. M.: Doplňte citovaný termín. In Slovník MPS [online]. 2011 [cit. doplňte datum citace]. Dostupné z WWW: <www.forarb.com>.

Pokud Vám v databázi chybí nějaký termín, neváhekte nás kontaktovat, v nejkratší době jej přidáme.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

Ř

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Zdroje:

Home Dokumenty Slovník MPS