Evropský kodex chování pro mediátory

Dne 2. července 2004 se v Bruselu uskutečnila konference na téma seberegulace v mediaci. Jejím výstupem se stalo přijetí Evropského kodexu chování pro zprostředkovatele. Přední evropští mediátoři se dobrovolně zavázali, že budou jeho pravidla repsektovat.

Kodex si můžete stáhnout zde.

Kodex zajišťuje minimální standard etického chování mediátora v ADR řízení. Mezi pravidla jím zaručená patří:

  • důvěrnost řízení,
  • nezávislost a nestrannost mediátora,
  • právo na spravedlivý proces
  • a další

JUDR. MARTIN SVATOŠ JE PRAVIDLY EVROPSKÉHO KODEXU VÁZÁN.

Home Dokumenty Evropský kodex chování pro mediátory