Účast na konferenci Právní prostor 2013

Právní prostor 2013JUDr. Martin Svatoš se zúčastnil odborné konference Právní prostor 2013, která proběhla ve dnech 22. a 23. dubna 2013 v kongresovém hotelu Jezerka v Seči. Cílem setkání, kterého se mimo jiné zúčastnili Prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš – autor nového občanského zákoníku, náměstek ministra spravedlnosti Mgr. František Korbel, Ph.D., advokáti JUDr. Tomáš Sokol a JUDr. Daniela Kovářová či prezident Soudcovské unie JUDr. Tomáš Lichovník a soudci JUDr. Jan Sváček a JUDr. Roman Fiala, bylo prodiskutovat změny, které přinese rekodifikace českého soukromého práva na jednotlivá právní odvětví.

V závěru kongresu se dostalo i na diskuzi na téma mediace, jakožto efektivní pomoci přetíženému českému soudnictví.