formats

Pozvánka: Konference Nové příležitosti a meze uplatnění ADR v ČR

Právnická fakulta Univerzity Karlovy si Vás dovoluje ve spolupráci s Rozhodčím soudem při HK ČR  a AK ČR a se společností ePravo.cz pozvat na konferenci Nové příležitosti a meze uplatnění ADR v ČR, která se uskuteční v pátek 4. listopadu 2016 od 9:30 na Právnické fakultě UK v Praze (Nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1) v místnosti č. 100. V rámci konference mimo jiné vystoupí Dr. Sabine Walsh (Irish Mediation Institute), prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.  (Rozhodčí soud), JUDr. Martin Svatoš, Ph.D. , JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. (oba PF UK),  JUDr. Vojtěch Trapl, Ph.D. (Dr. Trapl & Partner), JUDr. Miloš Olík, Ph.D. (Rowan Legal), Miloš Borovička (dTest) a další. Více informací zde.

formats

Kulatý stůl o mediaci v Hradci Králové

V pondělí dne 19. května 2014 se v sídle Krajského úřadu v Hradci Králové uskutečnil diskuzní kulatý stůl o mediaci. Mezi jinými na konferenci vystoupil přední skotský mediátor a pedagog Charlie Irvine. JUDr. Martin Svatoš, Ph.D. byl pozván, aby prezentoval předběžné výstupy z průzkumu o užívání institutu prvního setkání se zapsaným mediátorem.   Akce byla pořádána Evropským institutem pro smír v rámci evropského projektu Zákon o mediaci (Zák. č. 202/2012 Sb.) z hlediska trhu práce – nová šance zaměstnání.

formats

Poslechněte si pořad Českého rozhlasu o mediaci s Martinem Svatošem

Poslechněte si záznam pořadu Českého rozhlasu o mediacích, jehož hosty byla soudkyně městského soudu v Praze Šárka Hájková a mediátor Martin Svatoš…   Víte, kdy je vhodné oslovit mediátora a v čem nám může být prospěšný? V jakých případech a oblastech se možnost mediace nabízí a jaké jsou její výhody? Jaká bývá úspěšnost tohoto nástroje? Hosty byli Šárka Hájková a Martin Svatoš. V pořadu se hovořilo o mediaci jako efektivním způsobu řešení sporů, který šetří čas, peníze i nervy v občanských, obchodních i dalších sporech. Zmíněna však byla i role mediace v mezinárodním právu nebo také požadavky, které jsou na osobu mediátora kladeny. Hosté také diskutovali o nově přijatém zákoně o mediaci.

Home Posts tagged "Zkoušky zapsaného mediátora"