formats

Zápis na Seznam odborníků v mezinárodním rozhodčím řízení

JUDr. Martin Svatoš, Ph.D. byl zapsán do Seznamu odborníků v mezinárodním rozhodčím řízení vedeným Vídeňským mezinárodním rozhodčím centrem VIAC (Vienna International Arbitral Centre), na kterém jsou uvedeni rozhodci pro vedení rozhodčího řízení podle tzv. Vídeňských pravidel. VIAC je jednou z vedoucích evropských rozhodčích institucí a je ústředním bodem pro řešení obchodních sporů v mezinárodním kontextu. VIAC bylo založeno v roce 1975 jako stálá rozhodčí instituce Rakouské federální hospodářské komory a od té doby se těší neustále rostoucímu počtu případů různých účastníků z Evropy, Ameriky a Asie. Seznam odborníků je dostupný zde. Profil JUDr. Martina Svatoše, Ph.D. pak zde.

Home Posts tagged "VIAC"