formats

Šanghaj 2015: Sympozium o mediaci, arbitráži a řešení sporů v SFTZ

13. července 2015 se v čínské Šanghaji uskutečnilo první Sympozium o mediaci, arbitráži a řešení sporů v Šanghajské zóně volného obchodu (First Symposium on Mediation, Arbitration and Shanghai Free Trade Zone Dispute Resolution) spolupořádané generálním konzulátem Velké Británie v Šanghaji, Šanghajskou městskou obchodní radou, Šanghajskou univerzitou financí a ekonomie (Shanghai University of Finance and Economics) a Šanghajskou zónou volného obchodu. JUDr. Martin Svatoš, Ph.D. byl jako přední odborník na danou problematiku pozván, aby přednesl příspěvek na téma Interakce mezi mediací a arbitráží. Jeho příspěvek se týkal nejenom toho, co mají tyto na první pohled odlišné procesy společného, ale také toho, jak je možné jejich jednotlivé prvky a výhody vzájemně používat, kupříkladu ve formě basebalové arbitráže v mediaci nebo tzv. mediačních okének v rozhodčím řízení. Publikum, které se skládalo z předních advokátů, rozhodců a akademiků, nejenom z Číny, ale také z Hongkongu či Singapuru, ocenilo efektivní cestu za řešením obchodních sporů, které kombinace mediace a arbitráže představuje. O příspěvku JUDr. Martina Svatoše, Ph.D. si můžete podrobněji přečíst na Kluwer Mediation Blogu. PPT jeho prezentace si pak můžete stáhnout zde. Dalšími účastníky konference mimo jiné byli: Danny McFadden (Managing Director, CEDR Asia Pacific), Sylvia Tee (Director of ICC Arbitration and ADR, Asia) či  prof. Carrie Shu Shang (Executive Director at SUFE Free Trade and ADR Research & Development Center).

formats

Právnický spolek Common Law Society pozval JUDr. Martina Svatoše

Právnický spolek Common Law Society pozval JUDr. Martina Svatoše, Ph.D., aby na půdě Právnické fakulty Univerzity Karlovy promluvil na téma Mediace v praxi: Od rodinných sporů po mezinárodní obchod. Hovořit budeme mimo jiné o tom,  jak napevno se stala mediace po dvou letech účinnosti mediačního zákona součástí systému řešení sporu v ČR. Dále zodpoví na otázky v jakých odvětvích je nejčastěji používána a kde naopak je možné její roli posílit, zdali se dnes uživí mediátor jako “full-time” profesionál či o tom, jaká je budoucnost ADR v celosvětovém kontextu… Setkání se koná ve středu 22. října 2014 od 18:00 v budově Právnické fakulty UK (náměstí Curieových 7, Praha 1, 116 40). Více informací na webových stránkách Common Law Society Odkaz na FB událost zde.  

formats

UIA Forum mediačních center v Soluni

Ve dnech 25. – 28. září 2014 se v řecké Soluni uskutečnilo již 20. setkání předních světových odborníků na problematiku ADR a mediace v rámci UIA  World Forum of Mediation Centres. Mezinárodní advokátní komora se sídlem v Paříži pořádá tato fóra již přes deset let za účelem vytvoření diskuzní a informační platformy, která přispěje k většímu užívání mediace a dalších ADR pro řešení sporů.   I letos se řešila celá řada aktuálních témat jakými jsou problematika užití mediace v insolvenčních sporech, větší zapojení právnické obce do ADR či nejnovější rozvoj v oblasti administrativy případů v rámci světových mediačních center. JUDr. Martin Svatoš, Ph.D. přednesl příspěvek na téma Mediace a péče řádného hospodáře (The use of mediation and the concept of the BONUS PATER FAMILIAS withspecialregards to insolvency matter). PDF jeho prezentace v angličtině  můžete nalézt zde. Celý program pak zde. Další setkání UIA World Forum of Mediation Centres se uskuteční v červnu 2015 v nizozemském Amsterdamu.

formats

Poslední šance na registraci: Seminář evropského a srovnávacího práva v Urbinu

JUDr. Martin Svatos, Ph.D. bude v rámci 56. ročníku Semináře evropského a srovnávacího práva organizovaného Univerzitou Carlo Bo v italském Urbinu přednášet na téma mezinárodních rozhodčích řízení, tentokráte se specializací na arbitrabilitu sporu v mezinárodní obchodní arbitráži. Seminář se uskuteční od  18. do 30. srpna 2014.   Oficiální označení přednášky ve francouzském jazyce: “L’arbitrabilité du litige dans l’arbitrage international.” Registrace je možná do 2. srpna 2014.     Veškeré důležité informace naleznete zde. Podívejte se také na program semináře. Pokud byste měli jakýkoliv dotaz, kontaktujte prosím Dr. Edoarda Rossiho na této emailové adrese seminaire@uniurb.it. Níže následuje program v anglickém jazyce.   56ème Séminaire de Droit Comparé et Européen fondato nel 1959 da Enrico Paleari e Germain Brulliard 18 – 30 août 2014 PROGRAMME Les contrats de distribution en droit international privé Marie-­‐Elodie ANCEL, Professeur à l’Université Paris-­‐Est Créteil, Paris XII Il diritto penale internazionale Tito BALLARINO,Già Professore Ordinario all’Università degli Studi di Urbino Le immunità al vaglio della Commissione Giuridica de Parlamento Europeo Robert BRAY, Secretariat of the Committee on Legal Affairs, European Parliament Transferts de siège et fusions en droit international privé Georges CAVALIER, Maître de conférences à l’Université Jean Moulin, Lyon 3 La réserve héréditaire Sophie GAUDEMET, Professeur à l’Université Paris-Sud, Paris XI Recenti orientamenti sulla filiazione Paolo MOROZZO DELLA ROCCA, Professore all’Università degli studi di Urbino “Carlo Bo” Status filiationis tra valori costituzionali e diritto internazionale privato Ilaria PRETELLI, Collaboratrice scientifica, Istituto Svizzero di diritto comparato Le garanzie bancarie a prima richiesta, Pratica commerciale, diritto internazionale privato Tuto ROSSI, Avvocato internazionalista, Docente all’università di Friburgo Le droit pénal européen 2.0 Alessandro BONDI, Professore all’Università degli studi di Urbino “Carlo Bo” Le Class Actions in Europa Andrea GIUSSANI, Professore all’Università degli studi di Urbino “Carlo Bo” Il notaio, mediatore culturale nel diritto internazionale privato Paolo PASQUALIS, Notaio Civil law systems vs common law systems in international contracts practice Eleonora BALLARINO, Avvocato internazionalista L’arbitrabilité du litige dans l’arbitrage international Martin SVATOŠ, Mediator and Arbitrator

Home Posts tagged "Přednášky" (Page 2)