formats

Konference Právní prostor 2016

Ve dnech 19. a 20. dubna 2016 se v Seči pořádal již 6. ročník kongresu Právní prostor. Pozvání přijal i JUDr. Martin Svatoš, Ph.D., který v dopoledním bloku věnujícím se obchodnímu právu přednesl příspěvek Efektivní řešení obchodních sporů – mediace a ti druzí. V jeho rámci se zamýšlel nad tím, co čeští obchodníci a businessmani očekávají od  řešení sporů a nakolik jim to může nabídnout klasické soudní řízení a na kolik mediace a další formy ADR. Mezi další hosty patřili mimo jiných prof. JUDr. Jan Dědič, JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D., ale také předseda Ústavního soudu JUDr. Pavel Rychetský, předseda Nejvyššího správního soudu JUDr. Josef Baxa a předseda Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. Článek shrnující letošní ročník kongresu si můžete přečíst kupříkladu zde: Chutné a různorodé menu v podobě příspěvků dvaadvaceti přednášejících naservírovali organizátoři kongresu Právní prostor během jeho šestého ročníku téměř dvěma stovkám účastníků. V osmi tématických blocích 19. a 20. dubna přednesli své příspěvky mezi jinými i všichni tři předsedové vrcholných soudních instancí, prezidentka Soudcovské unie nebo pražská vrchní státní zástupkyně… Zdroj foto: Pravniprostor.cz

Home Posts tagged "Právní prostor"