formats

Rozhovor pro Právní prostor

Server Právní prostor zveřejnil rozhovor s JUDr. Martinem Svatošem, Ph.D. s titulem Dynamická doba žádá dynamická řešení. Jeho ukázku naleznete níže, celý pak zde.   JUDr. Martin Svatoš, Ph.D. je přední český mediátor a rozhodce. O mediacích, arbitrážích a vyjednávání přednáší na univerzitách v Itálii, Francii a Guadeloupe. V minulosti pracoval na Mezinárodní obchodní komoře v Paříži a na Camera Arbitrale v Miláně. Absolvoval právnickou fakultu pařížské Sorbonny a pražské Univerzity Karlovy, studoval také na Cornell Law School. Dnes působí jako mediátor a rozhodce, od října bude učit na Právnické fakultě UK v Praze. Byl jste jedním z prvních, kdo byl v České republice zapsán do seznamu mediátorů. Jak jste se k mediacím dostal? Mediace je v České republice právně regulována od září 2012, ale já jsem se s ní intenzivněji setkal již při svém dlouhodobém pracovním pobytu ve Francii někdy v roce 2010. V zemích, jako je Velká Británie nebo USA, jde o tradiční způsob řešení sporů, v Itálii dokonce mandatorní. Zakotvení mediace do českého právního řádu bylo vlastně i důvodem, proč jsem se rozhodl vrátit do České republiky. Na svých webových stránkách tvrdíte, že úspěšnost mediace dosahuje až 80%. Odkud jste čerpal? Žádné oficiální statistiky neexistují, jde o čistě osobní praktické poznatky. Mediace je postavena na zásadě důvěrnosti, její výsledky se nikde veřejně neprezentují, takže ani do budoucna nelze podobné statistiky očekávat. V dnešní době totiž není příliš moderní soudit se se svým klientem nebo jiným smluvním partnerem, strany sporu i z tohoto důvodu často mediaci upřednostňují. Výsledky takové statistiky by navíc byly značně zavádějící. Za úspěšně vyřešený spor nelze považovat jen ten, jehož výsledkem je mediační dohoda. Někdy

formats

Mýty a fakta o prvním setkání s mediátorem – článek v Bulletinu advokacie

Bulletin advokacie, odborné periodikum České advokátní komory zveřejnilo ve svém posledním vydání článek JUDr. Martina Svatoše “Mýty a fakta o prvním setkání s mediátorem, aneb všechno, co jste o mediaci chtěli vědět, ale báli jste se zeptat”. Článek pojednává o nejčastěji rozšířených omylech, které se o mediaci od nabytí účinnosti zákona o mediaci v ČR rozšířily, zejména se pak věnuje problematice tzv. prvního setkání s mediátorem. Ukázka: Od účinnosti zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci (dále jen „zákon o mediaci“), uplynul již více než rok, a tak již tento mimosoudní způsob řešení sporů nemůžeme nazývat novým a českým advokátům neznámým fenoménem. V poslední době navíc české soudy stále častěji přerušují soudní řízení, aby v konkrétním případě stranám nařídily tzv. první setkání s mediátorem, což je institut ryze český a doposud opředený nimbem tajemnosti.   Celý článek si můžete přečíst zde.

formats

Řešte spory jako úspěšní – Časopis Be the BEST

Časopis Be the BEST otiskl ve svém podzimním čístě článek JUDr. Martina Svatoše o mediaci jako o efektivním řešení sporů, které je hojně užíváno velkými a úspěšnými hráči na poli mezinárodního obchodu. Špatná zpráva: spory byly, jsou a budou. Dobrá zpráva: existuje levnější, rychlejší a efektivnější řešení než běžný soud. Mediace. Článek ve formátu PDF si můžete stáhnout zde, celý časopis pak zde.

formats

Tandem Českého rozhlasu: Je mediátor kouzelník?

Hostem Českého rozhlasu Region Vysočina byl mediátor JUDr. Martin Svatoš. Rozhlas.cz k tomu napsal:   Hostem v Tandemu byl neúnavný propagátor mediace. Jeden z prvních odborníků, který je jako mediátor zapsaný na seznamu Ministerstva spravedlnosti. Tím člověkem je právník Martin Svatoš. Poslechnout celý záznam si můžete zde.

Home Posts tagged "Píše se o mediaci" (Page 2)