formats

Speciální číslo měsíčníku EPRAVO o mediaci

Listopadové vydání tabletového měsíčníku EPRAVO přináší nejen ohlédnutí se za Právnickou firmou roku 2015,  ale zejména několik velmi zajímavých článků týkajících se mediace. Kromě rozhovoru s Tomášem Horáčkem, mediátorem a vysokoškolským pedagogem si můžete přečíst článek Martina Svatoše „Mediační výzvy: Přímá cesta k business mediaci?!“ Přes nepopiratelný přínos mediace při řešení obchodních sporů zůstává tato efektivní alternativa k mnohdy drahým a dlouhotrvajícím soudním řízením většině velkých hráčů českého obchodního prostředí utajena. Nejinak tomu však bylo v pionýrských dobách ADR ve Spojených státech a dalších zemích, kde je dnes mediace považována za standardní způsob řešení konfliktů plynoucích z obchodního milieu. Zde přinesly zásadní změnu mimo jiné i tzv. mediační výzvy. Pomohou také v českém prostředí? Celý článek volně dostupný zde. Dále z čísla doporučujeme článek Miloše Olíka a Michala Čápa „Mediace a velké advokátní kanceláře: co je mediace, jaké jsou její výhody a proč tyto služby nabízet klientům“.    

formats

Právní prostor: Nový seriál o mediaci

Právní prostor ve spolupráci s JUDr. Martinem Svatošem, Ph.D. pro vás připravili nový seriál o mediaci. V pěti článcích vás postupně seznámí s nejzajímavějšími problémy, které tento mimosoudní způsob řešení sporů přináší.   ADR aneb mediace a ti druzí Spolu se vzrůstající rychlostí lidské interakce, kterou přineslo 21. století, se také zvýšila poptávka po rychlém a efektivním řešení sporů. To, co sporné strany nenalezly v soudních síních tak dnes čím dál častěji hledají u vyjednávacích stolů, v mediačních místnostech nebo u odborníků zasedajících v tzv. Dispute boards. Na jaké všechny otázky nabízí ADR procesy odpověď? Nejčastější způsob řešení sporů Mediace jako řešení sporu nezávaznou intervencí nestranného třetího, jenž pomáhá sporným stranám s vyjednáním dohody, patří mezi nejrozšířenější alternativní způsoby řešení sporů, tzv. ADR (akronym anglického alternative dispute resolution). Zdaleka však není jediným zástupcem této početné a různorodé skupiny procesů (…) Celý článek si můžete přečíst zde.

formats

Když mediátoři platí nejvyšší cenu – článek na prestižním Kluwer Mediation Blog

Prestižní blog o mediaci vydávaný největším právnickým nakladatelstvím na světě, Kluwer International, zveřejnil článek JUDr. Martina Svatoše, Ph.D. o prvním mediátorovi OSN v arabsko-izraelském konfliktu, hraběti Folke Bernadottovi z Wisborgu. Ten se proslavil nejenom během První arabsko-izraelské války, ale i za Druhé světové, kdy zachránil svými vyjednávacími schopnostmi život desítkám tisíců vězňů z nacistických koncentračních táborů. Ukázka z příspěvku: When the Mediators Pay the Highest Price Recent development in the Near East reminds how long and disastrous the Arabic-Israeli conflict is. Unfortunately, it has already claimed thousands of victims and every one of these tragedies could narrate a specific and sad story. One among them is especially important to be commemorated since it recounts a life and work of the first UN mediator who had saved thousands of prisoners in the Second World War and who was later killed carrying out his duties. (…) Celý článek si můžete přečíst zde.

formats

Rozhovor pro Právní prostor

Server Právní prostor zveřejnil rozhovor s JUDr. Martinem Svatošem, Ph.D. s titulem Dynamická doba žádá dynamická řešení. Jeho ukázku naleznete níže, celý pak zde.   JUDr. Martin Svatoš, Ph.D. je přední český mediátor a rozhodce. O mediacích, arbitrážích a vyjednávání přednáší na univerzitách v Itálii, Francii a Guadeloupe. V minulosti pracoval na Mezinárodní obchodní komoře v Paříži a na Camera Arbitrale v Miláně. Absolvoval právnickou fakultu pařížské Sorbonny a pražské Univerzity Karlovy, studoval také na Cornell Law School. Dnes působí jako mediátor a rozhodce, od října bude učit na Právnické fakultě UK v Praze. Byl jste jedním z prvních, kdo byl v České republice zapsán do seznamu mediátorů. Jak jste se k mediacím dostal? Mediace je v České republice právně regulována od září 2012, ale já jsem se s ní intenzivněji setkal již při svém dlouhodobém pracovním pobytu ve Francii někdy v roce 2010. V zemích, jako je Velká Británie nebo USA, jde o tradiční způsob řešení sporů, v Itálii dokonce mandatorní. Zakotvení mediace do českého právního řádu bylo vlastně i důvodem, proč jsem se rozhodl vrátit do České republiky. Na svých webových stránkách tvrdíte, že úspěšnost mediace dosahuje až 80%. Odkud jste čerpal? Žádné oficiální statistiky neexistují, jde o čistě osobní praktické poznatky. Mediace je postavena na zásadě důvěrnosti, její výsledky se nikde veřejně neprezentují, takže ani do budoucna nelze podobné statistiky očekávat. V dnešní době totiž není příliš moderní soudit se se svým klientem nebo jiným smluvním partnerem, strany sporu i z tohoto důvodu často mediaci upřednostňují. Výsledky takové statistiky by navíc byly značně zavádějící. Za úspěšně vyřešený spor nelze považovat jen ten, jehož výsledkem je mediační dohoda. Někdy

Home Posts tagged "Píše se o mediaci"