formats

Právní prostor: Nový seriál o mediaci

Právní prostor ve spolupráci s JUDr. Martinem Svatošem, Ph.D. pro vás připravili nový seriál o mediaci. V pěti článcích vás postupně seznámí s nejzajímavějšími problémy, které tento mimosoudní způsob řešení sporů přináší.   ADR aneb mediace a ti druzí Spolu se vzrůstající rychlostí lidské interakce, kterou přineslo 21. století, se také zvýšila poptávka po rychlém a efektivním řešení sporů. To, co sporné strany nenalezly v soudních síních tak dnes čím dál častěji hledají u vyjednávacích stolů, v mediačních místnostech nebo u odborníků zasedajících v tzv. Dispute boards. Na jaké všechny otázky nabízí ADR procesy odpověď? Nejčastější způsob řešení sporů Mediace jako řešení sporu nezávaznou intervencí nestranného třetího, jenž pomáhá sporným stranám s vyjednáním dohody, patří mezi nejrozšířenější alternativní způsoby řešení sporů, tzv. ADR (akronym anglického alternative dispute resolution). Zdaleka však není jediným zástupcem této početné a různorodé skupiny procesů (…) Celý článek si můžete přečíst zde.

formats

Křováci a mediace – Hostem Nočního Mikrofóra

Martin Svatoš přijal pozvání Zory Jandové do Nočního Mikrofóra Českého rozhlasu 2, aby si povídal nejenom o mediacích, rozhodčím řízení, ale také o řešení sporů afrických Křováků… Poslechnout záznam si můžete zde.

formats

Článek v časopise EURO: Bilionová arbitráž

Přední český ekonomický časopis EURO ve svém posledním čísle otiskl článek JUDr. Martina Svatoše, Ph.D. o rekordním rozhodčím nálezu ve věci majoritních akcionářů bývalého ropného gigantu YUKOS. Moskva dala najevo, že rozhodčí nález, který akcionářům Yukosu přiřkl vysoké odškodnění, je zpolitizovaný kvůli současnému dění na Ukrajině V přelomové arbitráži bylo Rusko odsouzeno k zaplacení rekordní sumy 50 miliard amerických dolarů, což je částka přesahující jeden bilion korun, majoritním akcionářům bývalého ropného gigantu YUKOS. Jenom za právní zastoupení protistrany pak musí ruská státní pokladna uhradit ekvivalent přesahující jednu miliardu korun. Svět investičních arbitráží již nikdy nebude jako dřív… Celý článek si můžete přečíst v online archivu časopisu.

formats

JUDr. Martin Svatoš hostem Radiožurnálu

Moderátorka Zuzana Burešová si do svého pořadu Večerní host Radiožurnálu pozvala JUDr. Martina Svatoše, Ph.D., aby si s ním povídala nejenom o mediaci, ale také o jeho přednáškách na zahraničních univerzitách v Číně, Francii, Itálii či na Guadeloupu. Celý rozhovor si můžete poslechnout zde. Web Rozhlas.cz k pořadu napsal: Mediátoři šetří nejen nervy, ale i čas a peníze. Mediace je přitom v českých podmínkách poměrně mladý obor. „Právně upravená mediace je u nás naprosté novum, v současnosti oslavuje rok,“ říká v rozhovoru se Zuzanou Burešovou JUDr. Martin Svatoš, mediátor, který o mediacích, arbitrážích a vyjednávání přednáší i na zahraničních univerzitách – například ve Francii nebo v Číně. Naučit právníky nesoudit se. To je podle Martina Svatoše jeden z hlavních úkolů mediátora. A nejen právníky, ale i klienty, kteří by se předtím, než se pustí do velké soudní bitvy, mohli zkusit s druhou stranou domluvit. Mediátoři jsou trendem posledních let. Velké světové firmy je dnes zaměstnávají především proto, aby jim pomáhali šetřit peníze. „V Americe například existuje závazek, že velké nadnárodní korporace budou všechny spory nejprve řešit mimosoudně, a teprve pokud tato jednání selžou, obrátí se na soud. U nás je to stále hudba budoucnosti,“ podotýká Martin Svatoš, který o mediaci přednášel nejen v Evropě, ale třeba i v Číně. (…) Celý článek si můžete přečíst zde.  

Home Posts tagged "Média" (Page 2)