formats

Článek v časopise EURO: Bilionová arbitráž

Přední český ekonomický časopis EURO ve svém posledním čísle otiskl článek JUDr. Martina Svatoše, Ph.D. o rekordním rozhodčím nálezu ve věci majoritních akcionářů bývalého ropného gigantu YUKOS. Moskva dala najevo, že rozhodčí nález, který akcionářům Yukosu přiřkl vysoké odškodnění, je zpolitizovaný kvůli současnému dění na Ukrajině V přelomové arbitráži bylo Rusko odsouzeno k zaplacení rekordní sumy 50 miliard amerických dolarů, což je částka přesahující jeden bilion korun, majoritním akcionářům bývalého ropného gigantu YUKOS. Jenom za právní zastoupení protistrany pak musí ruská státní pokladna uhradit ekvivalent přesahující jednu miliardu korun. Svět investičních arbitráží již nikdy nebude jako dřív… Celý článek si můžete přečíst v online archivu časopisu.

formats

JUDr. Martin Svatoš hostem Radiožurnálu

Moderátorka Zuzana Burešová si do svého pořadu Večerní host Radiožurnálu pozvala JUDr. Martina Svatoše, Ph.D., aby si s ním povídala nejenom o mediaci, ale také o jeho přednáškách na zahraničních univerzitách v Číně, Francii, Itálii či na Guadeloupu. Celý rozhovor si můžete poslechnout zde. Web Rozhlas.cz k pořadu napsal: Mediátoři šetří nejen nervy, ale i čas a peníze. Mediace je přitom v českých podmínkách poměrně mladý obor. „Právně upravená mediace je u nás naprosté novum, v současnosti oslavuje rok,“ říká v rozhovoru se Zuzanou Burešovou JUDr. Martin Svatoš, mediátor, který o mediacích, arbitrážích a vyjednávání přednáší i na zahraničních univerzitách – například ve Francii nebo v Číně. Naučit právníky nesoudit se. To je podle Martina Svatoše jeden z hlavních úkolů mediátora. A nejen právníky, ale i klienty, kteří by se předtím, než se pustí do velké soudní bitvy, mohli zkusit s druhou stranou domluvit. Mediátoři jsou trendem posledních let. Velké světové firmy je dnes zaměstnávají především proto, aby jim pomáhali šetřit peníze. „V Americe například existuje závazek, že velké nadnárodní korporace budou všechny spory nejprve řešit mimosoudně, a teprve pokud tato jednání selžou, obrátí se na soud. U nás je to stále hudba budoucnosti,“ podotýká Martin Svatoš, který o mediaci přednášel nejen v Evropě, ale třeba i v Číně. (…) Celý článek si můžete přečíst zde.  

formats

Právní rádce: Early Case Assessment – tři slova, co šetří statisíce

Časopis Právní rádce otiskl ve svém únorovém čísle článek JUDr. Martina Svatoše, Ph.D. na téma Early Case Assessment. Zde si můžete přečíst ukázku: Soudní spory nebo rozhodčí řízení nejsou zvláště mezi většími podnikatelskými subjekty vítanou záležitostí, protože s sebou často nesou vysoké náklady za právní služby. Existují přitom možnosti, jak takovým nákladům předcházet – například používáním nástroje ECA. Neúspěšní a úspěšní obchodníci se neliší tím, že by neměli spory, ale tím, jak je řeší. Zatímco první se bez váhání pouštějí do žalob a soudních bitev, ti druzí si každý takový krok velmi dobře promyslí. Pokud tak neuvažuje samotný management obchodních společností, měli by na tento fakt pamatovat alespoň jejich právní zástupci. Jeden spor, mnoho možností Při posuzování obchodních sporů se někdy zapomíná na ekonomickou stránku věci. Kromě samotných právních otázek má totiž každý takový případ ještě významnou a nezanedbatelnou rovinu finanční a obchodní. Tu lze vcelku stručně shrnout jako odpověď na otázku, kolik bude dosažení žádoucího výsledku stát, jaká je šance na jeho dosažení a jaké to bude mít přímé i nepřímé důsledky na obchodní činnost. Nezřídka se totiž může stát, že konečný úspěch v soudním či rozhodčím řízení změní dodatečné finanční náklady a ušlé obchodní příležitosti na příslovečné Pyrrhovo vítězství. Více zde.

formats

Nový pořad Českého rozhlasu o právu s Martinem Svatošem

Počínaje dneškem se každé pondělí budeme na vlnách Českého rozhlasu 2 potkávat s mediátorem a odborníkem na právo JUDr. Martinem Svatošem, a to vždy od 14:25. Zabývat se budeme postupně nejen mediací a řešením sporů, ale také rekodifikací soukromého práva v České republice nebo ochranou spotřebitele. První díl se věnuje novému občanskému zákoníku. Poslouchat online můžete zde.

Home Posts tagged "Média" (Page 2)