formats

Arbitrážní řízení a nový občanský zákoník

Dne 14. ledna 2014 se v restauraci Mlýnec na Novotného lávce uskutečnilo již tradiční EURO setkání nad problematikou práva rozhodčího řízení za účasti nejpřednějších odborníků na toto téma. Své příspěvky, tentokráte na téma rozhodčí řízení a nový občanský zákoník, přednesli Milan Polák, Stanislav Kuba, Daniela C.B Devereaux a Zdeněk Somr.   V následné diskuzi vznesl Martin Svatoš otázku úpravy separability podle nového soukromého práva, přičemž se účastníci shodli na tom, že tento problém není v stávající právní úpravě zcela dořešen. Dopolednem prováděl Jakub Železný.   Více informací zde.

formats

Konference o mediaci – pozvánka

Dne 3. října 2013 se v prostorách krajského úřadu v Jihlavě uskuteční konference pod názvem Mediace – nástroj řešení konfliktů, kterou pořádá společnost Tremedias ve spolupráci s Krajem Vysočina. Na konferenci vystoupí jako hlavní host JUDr. Martin Svatoš se svým příspěvkem na téma “Mediace – rychlé a efektivní řešení sporů” . Těšit se však můžete také například na předsedu Soudcovské unie, JUDr. Tomáše Lichovníka. Program začíná v 9:00 a končí v 13:30. Příspěvek JUDr. Martina Svatoše pak proběhne od 9:15 do 10:50. Účast na konferenci je zdarma. Program konference naleznete zde: Program Konference Mediace – nástroj řešení konfliktů Jihlava.

Home Posts tagged "konference"