formats

Šanghaj 2015: Sympozium o mediaci, arbitráži a řešení sporů v SFTZ

13. července 2015 se v čínské Šanghaji uskutečnilo první Sympozium o mediaci, arbitráži a řešení sporů v Šanghajské zóně volného obchodu (First Symposium on Mediation, Arbitration and Shanghai Free Trade Zone Dispute Resolution) spolupořádané generálním konzulátem Velké Británie v Šanghaji, Šanghajskou městskou obchodní radou, Šanghajskou univerzitou financí a ekonomie (Shanghai University of Finance and Economics) a Šanghajskou zónou volného obchodu. JUDr. Martin Svatoš, Ph.D. byl jako přední odborník na danou problematiku pozván, aby přednesl příspěvek na téma Interakce mezi mediací a arbitráží. Jeho příspěvek se týkal nejenom toho, co mají tyto na první pohled odlišné procesy společného, ale také toho, jak je možné jejich jednotlivé prvky a výhody vzájemně používat, kupříkladu ve formě basebalové arbitráže v mediaci nebo tzv. mediačních okének v rozhodčím řízení. Publikum, které se skládalo z předních advokátů, rozhodců a akademiků, nejenom z Číny, ale také z Hongkongu či Singapuru, ocenilo efektivní cestu za řešením obchodních sporů, které kombinace mediace a arbitráže představuje. O příspěvku JUDr. Martina Svatoše, Ph.D. si můžete podrobněji přečíst na Kluwer Mediation Blogu. PPT jeho prezentace si pak můžete stáhnout zde. Dalšími účastníky konference mimo jiné byli: Danny McFadden (Managing Director, CEDR Asia Pacific), Sylvia Tee (Director of ICC Arbitration and ADR, Asia) či  prof. Carrie Shu Shang (Executive Director at SUFE Free Trade and ADR Research & Development Center).

formats

UIA Forum mediačních center v Soluni

Ve dnech 25. – 28. září 2014 se v řecké Soluni uskutečnilo již 20. setkání předních světových odborníků na problematiku ADR a mediace v rámci UIA  World Forum of Mediation Centres. Mezinárodní advokátní komora se sídlem v Paříži pořádá tato fóra již přes deset let za účelem vytvoření diskuzní a informační platformy, která přispěje k většímu užívání mediace a dalších ADR pro řešení sporů.   I letos se řešila celá řada aktuálních témat jakými jsou problematika užití mediace v insolvenčních sporech, větší zapojení právnické obce do ADR či nejnovější rozvoj v oblasti administrativy případů v rámci světových mediačních center. JUDr. Martin Svatoš, Ph.D. přednesl příspěvek na téma Mediace a péče řádného hospodáře (The use of mediation and the concept of the BONUS PATER FAMILIAS withspecialregards to insolvency matter). PDF jeho prezentace v angličtině  můžete nalézt zde. Celý program pak zde. Další setkání UIA World Forum of Mediation Centres se uskuteční v červnu 2015 v nizozemském Amsterdamu.

formats

Arbitráž a média – Od utajení po narcismus…

Dne 1. června 2012 proběhla konference na téma Rozhodčí řízení a média (L’arbitrage et les médias) pořádaná pařížskou L’Ecole de Droit de Sciences Po. Hlavním hostem byl švýcarský profesor Pierre Tercier, který také přednesl svůj diskurs na toto velmi aktuální téma. Následnou debatu pak zahájila kanadská právnička Sophie Nappert. Zajímavé příspěvky tradičně nabídli pařížští profesoři Emmanuel Gaillard a Charles Jarrosson. Celá konference byla moderovaná Diegem P. Fernándezem Arroyou. Hlavní část debaty se soustředila na problém důvěrnosti v mezinárodní obchodní i investiční arbitráži. Profesor Tercier zmínil zájmy na utajování skutečností v průběhu mezinárodní arbitráže a připomněl, že jediným, kdo může mít opravdový zájem na důvěrnosti, jsou samotné strany. Ty by však měla uspokojit „anonymizace“ rozhodčích nálezů při jejich publikaci. Rozhodčí řízení si strany vybraly svobodně a tím přijaly i podmínky, které s touto volbou souvisí. Na druhou stranu však na arbitráž nelze klást stejné nároky jako na demokratickou justici zajišťovanou státem, která je projevem suverenity. Emmanuel Gaillard zmínil fenomén „narcismu rozhodců“, který je dle jeho názoru v praxi stále častější. Rozhodci by si měli uvědomovat, že jejich činnost neslouží jenom stranám, ale i systému jako celku. Jedním dechem však dodal, že tato koncepce je problematická a nepopulární, neboť jsou to strany, kdo rozhodce platí. Charles Jarrosson připomněl, že média často zkreslují obraz rozhodčího řízení, což je způsobeno zejména tím, že o arbitrážích píší neinformovaní novináři. Tento fakt pak negativně ovlivňuje pověst arbitráží ve společnosti.

formats

Výkon rozhodčího nálezu – Ateliér arbitrážní praxe

Dne 15. listopadu 2011 se v pařížském Maison de Barreau uskutečnil již letošní třetí Ateliér arbitrážní praxe (Atelier de pratique de arbitrable) tentokráte na téma výkon rozhodčího nálezu. Jeho pořadatelem byl i tentokrát Francouzský arbitrážní výbor, konkrétně Skupina pro interní arbitráž. Během čtyřhodinové bohaté diskuze byly zmíněny různé aspekty výkonu národního i mezinárodního rozhodčího nálezu. Program byl přínosný zejména z hlediska nového francouzského arbitrážního

Home Posts tagged "Konference o arbitráži" (Page 2)