formats

UIA Forum mediačních center v Soluni

Ve dnech 25. – 28. září 2014 se v řecké Soluni uskutečnilo již 20. setkání předních světových odborníků na problematiku ADR a mediace v rámci UIA  World Forum of Mediation Centres. Mezinárodní advokátní komora se sídlem v Paříži pořádá tato fóra již přes deset let za účelem vytvoření diskuzní a informační platformy, která přispěje k většímu užívání mediace a dalších ADR pro řešení sporů.   I letos se řešila celá řada aktuálních témat jakými jsou problematika užití mediace v insolvenčních sporech, větší zapojení právnické obce do ADR či nejnovější rozvoj v oblasti administrativy případů v rámci světových mediačních center. JUDr. Martin Svatoš, Ph.D. přednesl příspěvek na téma Mediace a péče řádného hospodáře (The use of mediation and the concept of the BONUS PATER FAMILIAS withspecialregards to insolvency matter). PDF jeho prezentace v angličtině  můžete nalézt zde. Celý program pak zde. Další setkání UIA World Forum of Mediation Centres se uskuteční v červnu 2015 v nizozemském Amsterdamu.

formats

Arbitráž a média – Od utajení po narcismus…

Dne 1. června 2012 proběhla konference na téma Rozhodčí řízení a média (L’arbitrage et les médias) pořádaná pařížskou L’Ecole de Droit de Sciences Po. Hlavním hostem byl švýcarský profesor Pierre Tercier, který také přednesl svůj diskurs na toto velmi aktuální téma. Následnou debatu pak zahájila kanadská právnička Sophie Nappert. Zajímavé příspěvky tradičně nabídli pařížští profesoři Emmanuel Gaillard a Charles Jarrosson. Celá konference byla moderovaná Diegem P. Fernándezem Arroyou. Hlavní část debaty se soustředila na problém důvěrnosti v mezinárodní obchodní i investiční arbitráži. Profesor Tercier zmínil zájmy na utajování skutečností v průběhu mezinárodní arbitráže a připomněl, že jediným, kdo může mít opravdový zájem na důvěrnosti, jsou samotné strany. Ty by však měla uspokojit „anonymizace“ rozhodčích nálezů při jejich publikaci. Rozhodčí řízení si strany vybraly svobodně a tím přijaly i podmínky, které s touto volbou souvisí. Na druhou stranu však na arbitráž nelze klást stejné nároky jako na demokratickou justici zajišťovanou státem, která je projevem suverenity. Emmanuel Gaillard zmínil fenomén „narcismu rozhodců“, který je dle jeho názoru v praxi stále častější. Rozhodci by si měli uvědomovat, že jejich činnost neslouží jenom stranám, ale i systému jako celku. Jedním dechem však dodal, že tato koncepce je problematická a nepopulární, neboť jsou to strany, kdo rozhodce platí. Charles Jarrosson připomněl, že média často zkreslují obraz rozhodčího řízení, což je způsobeno zejména tím, že o arbitrážích píší neinformovaní novináři. Tento fakt pak negativně ovlivňuje pověst arbitráží ve společnosti.

formats

Výkon rozhodčího nálezu – Ateliér arbitrážní praxe

Dne 15. listopadu 2011 se v pařížském Maison de Barreau uskutečnil již letošní třetí Ateliér arbitrážní praxe (Atelier de pratique de arbitrable) tentokráte na téma výkon rozhodčího nálezu. Jeho pořadatelem byl i tentokrát Francouzský arbitrážní výbor, konkrétně Skupina pro interní arbitráž. Během čtyřhodinové bohaté diskuze byly zmíněny různé aspekty výkonu národního i mezinárodního rozhodčího nálezu. Program byl přínosný zejména z hlediska nového francouzského arbitrážního

formats

Kolokvium: Arbitráž a právo Evropské unie

Arbitrážní právo se nachází mimo dosah působnosti Evropské unie. Základní evropské právní předpisy zmiňují arbitráž jen z toho důvodu, aby ji vyloučily ze svého pole působnosti. Jako příklad lze uvést  například nařízení Brusel I. Přesto jsou vzájemné vztyčné body mezi právem Evropské unie a právem mezinárodních arbitráží časté a významné. Některé evropské státy plně uznávají kompetenci arbitrů rozhodnout o své kompetenci (tzv. princip Kompetenz-Kompetenz), Evropská komise využívá arbitráží při boji proti kartelům a uvědomuje si také existenci systému investičních arbitráží, jejichž evropská reforma je nyní velmi aktuálním tématem. Tyto a další témata byla diskutována v rámci kolokvia Arbitráž a právo Evropské unie, které se uskutečnilo dne 4. listopadu v pařížském Hôtel de Harlay – Maison du Barreau. Jeho pořadatelem byl Francouzský výbor pro arbitráže (Comité français de l’arbitrage) ve spolupráci s CREDMI Univerzitou  Bourgogne a Collège européen de Paris. Kolokvium bylo zahájeno Philippem Leboulangerem, předsedou Francouzského výboru pro arbitráže. Ve svém krátkém příspěvku zmínil proměňující se vztah mezi arbitrážemi a Evropskou unií. Samotná konference pak byla rozdělena do čtyř částí. První z nich se věnovala vynětí arbitráží z působnosti nařízení Brusel I a jeho navrhované zrušení, jakož i relevantní jurisprudenci evropských i národních soudních institucí. Předsedal ji Gérard Pluyette z francouzského nejvyššího soudu (Cour de cassation). Zajímavý příspěvek přednesl zejména profesor Sylvain Bollée. Zmiňována byla potřeba svobodného pohybu rozhodčích nálezů a také výhody i nevýhody, které by zrušení výjimky představovalo. Následovala debata v rámci kulatého stolu, které se zúčastnili například profesoři Francois-Xavier Train, Sandrine Clavelová a advokáti  Laurent Jaeger (Orrick) či Philippe Pinsolle (Shearman&Sterling). Druhá část, jejímž předsedou byl Guy Canivet z francouzského ústavního soudu

Home Posts tagged "Konference o arbitráži" (Page 2)