formats

Kolokvium: Arbitráž a právo Evropské unie

Arbitrážní právo se nachází mimo dosah působnosti Evropské unie. Základní evropské právní předpisy zmiňují arbitráž jen z toho důvodu, aby ji vyloučily ze svého pole působnosti. Jako příklad lze uvést  například nařízení Brusel I. Přesto jsou vzájemné vztyčné body mezi právem Evropské unie a právem mezinárodních arbitráží časté a významné. Některé evropské státy plně uznávají kompetenci arbitrů rozhodnout o své kompetenci (tzv. princip Kompetenz-Kompetenz), Evropská komise využívá arbitráží při boji proti kartelům a uvědomuje si také existenci systému investičních arbitráží, jejichž evropská reforma je nyní velmi aktuálním tématem. Tyto a další témata byla diskutována v rámci kolokvia Arbitráž a právo Evropské unie, které se uskutečnilo dne 4. listopadu v pařížském Hôtel de Harlay – Maison du Barreau. Jeho pořadatelem byl Francouzský výbor pro arbitráže (Comité français de l’arbitrage) ve spolupráci s CREDMI Univerzitou  Bourgogne a Collège européen de Paris. Kolokvium bylo zahájeno Philippem Leboulangerem, předsedou Francouzského výboru pro arbitráže. Ve svém krátkém příspěvku zmínil proměňující se vztah mezi arbitrážemi a Evropskou unií. Samotná konference pak byla rozdělena do čtyř částí. První z nich se věnovala vynětí arbitráží z působnosti nařízení Brusel I a jeho navrhované zrušení, jakož i relevantní jurisprudenci evropských i národních soudních institucí. Předsedal ji Gérard Pluyette z francouzského nejvyššího soudu (Cour de cassation). Zajímavý příspěvek přednesl zejména profesor Sylvain Bollée. Zmiňována byla potřeba svobodného pohybu rozhodčích nálezů a také výhody i nevýhody, které by zrušení výjimky představovalo. Následovala debata v rámci kulatého stolu, které se zúčastnili například profesoři Francois-Xavier Train, Sandrine Clavelová a advokáti  Laurent Jaeger (Orrick) či Philippe Pinsolle (Shearman&Sterling). Druhá část, jejímž předsedou byl Guy Canivet z francouzského ústavního soudu

Home Posts tagged "Investiční arbitráž" (Page 2)