formats

Seminář: Mediace podle pravidel ICC

Národní výbor ICC (Mezinárodní obchodní komora) v České republice  ve spolupráci s JUDr. Martinem Svatošem, Ph.D. a s advokátní kanceláří ROWAN LEGAL připravil půldenní  seminář Mediace podle pravidel ICC jako řešení českých obchodních sporů, který má za úkol seznámit širší českou veřejnost s výhodami a možnostmi, které poskytuje mediace vedená podle nejnovějších Mediačních pravidel ICC (2014). ICC patří mezi vůbec nejdůležitější instituce pro mimosoudní řešení sporů na světě. Datum konání: 27.1.2015, 09:00-12:00 Program semináře: • Úvod do řešení sporů• Principy a vhodné použití mediace• Právní regulace mediace v České republice• Představení ICC Mediačních Pravidel• Praktický trénink užití mediace Lektoři: JUDr. Ing. Miloš Olík, LLM – advokát, partner ROWAN LEGALJUDr. Martin Svatoš, Ph.D. – zapsaný mediátor a rozhodce, lektor na PrF UK   Přihlásit na seminář se můžete zde.

formats

Překlad ICC Pravidel ADR do češtiny

JUDr. Martin Svatoš  dokončil překlad ICC Pravidel ADR do českého jazyka. Pravidla si můžete v češtině stáhnout zde.   ICC pravidla ADR patří mezi nejčastěji využívaná pravidla pro mediaci a pro další alternativní způsoby řešení sporů na světě. Pravidla ve své preambuli vysvětlují svoji filozofii mimosoudního řešení konfliktů takto: Přátelská dohoda je žádoucím řešením obchodních sporů a neshod. Může být dosažena buď před zahájením, nebo během soudního či rozhodčího řízení a často může být zprostředkována působením třetí osoby („Neutrál“) jednající v souladu s jednoduchými pravidly. Strany mohou souhlasit s podřízením se těmto pravidlům již ve své původní smlouvě, nebo kdykoliv jindy. Mezinárodní obchodní komora (ICC) vytvořila tato pravidla přátelského řešení sporů označovaná jako ICC Pravidla ADR („Pravidla“), která umožňují stranám dohodnout se na jakékoliv urovnávací technice, o které se domnívají, že bude vhodná pro vyřešení jejich sporu. Pokud se strany na urovnávací technice nedohodnou, bude jako urovnávací technika podle těchto Pravidel použita mediace. Průvodce ICC ADR [dostupný na <www.iccadr.org>], který netvoří součást Pravidel, poskytuje výklad Pravidel a různých urovnávacích technik, jež mohou být v souladu s Pravidly použity.

Home Posts tagged "ICC" (Page 2)