formats

Ustavující zasedání Pracovní skupiny ICC ČR pro Mediaci

Na půdě českého Národního výboru Mezinárodní obchodní komory došlo k ustanovení Pracovní skupiny, která má za cíl podporu užívání mediace a dalších mimosoudních způsobů řešení sporů v prostředí domácího i mezinárodního obchodu. Podaří se i její činností ušetřit skoro miliardu korun, tak jako podobným iniciativám ve Velké Británii či USA?    Ve středu 10. června 2015 se v pražském sídle Národního výboru ICC ČR (Mezinárodní obchodní komora) konalo ustavující zasedání Pracovní skupiny ICC ČR pro Mediaci. Členy pracovní skupiny se stali nejenom renomovaní advokáti z předních českých advokátních kanceláří, ale také zástupci Právnické fakulty Univerzity Karlovy či společností ČEZ a Česká spořitelna. Co mediace je a jak funguje, vysvětluje tajemník Pracovní skupiny, JUDr. Martin Svatoš, Ph.D.: „Jedná se o rychlé, efektivní, úsporné a především trvalé mimosoudní řešení sporu, které v ČR od roku 2012 upravuje zvláštní zákon. Pomoci mediátora strany o sporné otázce vyjednávají, aniž je nutné podávat žalobu k soudu. Dohody je pak dosaženo vždy jen se souhlasem obou stran…a to ve více než v 80% případů.“ Cílem Pracovní skupiny ICC ČR pro Mediaci je zejména podpora využívání Mediace při řešení obchodních sporů. Jak prozradil výkonný ředitel ICC ČR, Mgr. Karel Machotka, „souzní principy mediace, tedy její dobrovolnost a neformálnost, s činností Mezinárodní obchodní komory. Současně při jejím užívání dochází k úspoře nemalých prostředků českých podnikatelů, čímž jsou naplňovány cíle ICC.“ Nově zvolený předseda Pracovní skupiny, JUDr. Ing. Miloš Olík, LLM vysvětlil priority Pracovní skupiny pro nadcházející rok: „Půjde nám zejména o rozšíření povědomí o mediaci mezi českými podnikateli. Za tímto účelem bychom chtěli jednak zveřejnit překlad mediačních pravidel ICC do češtiny,

formats

Seminář: Mediace podle pravidel ICC

Národní výbor ICC (Mezinárodní obchodní komora) v České republice  ve spolupráci s JUDr. Martinem Svatošem, Ph.D. a s advokátní kanceláří ROWAN LEGAL připravil půldenní  seminář Mediace podle pravidel ICC jako řešení českých obchodních sporů, který má za úkol seznámit širší českou veřejnost s výhodami a možnostmi, které poskytuje mediace vedená podle nejnovějších Mediačních pravidel ICC (2014). ICC patří mezi vůbec nejdůležitější instituce pro mimosoudní řešení sporů na světě. Datum konání: 27.1.2015, 09:00-12:00 Program semináře: • Úvod do řešení sporů• Principy a vhodné použití mediace• Právní regulace mediace v České republice• Představení ICC Mediačních Pravidel• Praktický trénink užití mediace Lektoři: JUDr. Ing. Miloš Olík, LLM – advokát, partner ROWAN LEGALJUDr. Martin Svatoš, Ph.D. – zapsaný mediátor a rozhodce, lektor na PrF UK   Přihlásit na seminář se můžete zde.

formats

Překlad ICC Pravidel ADR do češtiny

JUDr. Martin Svatoš  dokončil překlad ICC Pravidel ADR do českého jazyka. Pravidla si můžete v češtině stáhnout zde.   ICC pravidla ADR patří mezi nejčastěji využívaná pravidla pro mediaci a pro další alternativní způsoby řešení sporů na světě. Pravidla ve své preambuli vysvětlují svoji filozofii mimosoudního řešení konfliktů takto: Přátelská dohoda je žádoucím řešením obchodních sporů a neshod. Může být dosažena buď před zahájením, nebo během soudního či rozhodčího řízení a často může být zprostředkována působením třetí osoby („Neutrál“) jednající v souladu s jednoduchými pravidly. Strany mohou souhlasit s podřízením se těmto pravidlům již ve své původní smlouvě, nebo kdykoliv jindy. Mezinárodní obchodní komora (ICC) vytvořila tato pravidla přátelského řešení sporů označovaná jako ICC Pravidla ADR („Pravidla“), která umožňují stranám dohodnout se na jakékoliv urovnávací technice, o které se domnívají, že bude vhodná pro vyřešení jejich sporu. Pokud se strany na urovnávací technice nedohodnou, bude jako urovnávací technika podle těchto Pravidel použita mediace. Průvodce ICC ADR [dostupný na <www.iccadr.org>], který netvoří součást Pravidel, poskytuje výklad Pravidel a různých urovnávacích technik, jež mohou být v souladu s Pravidly použity.

Home Posts tagged "ICC" (Page 2)