formats

Konference ICC Prague Arbitration Day 2018

  V pondělí 26. února 2018 proběhne v pražském hotelu BOSCOLO první ročník unikátní jednodenní konference ICC Prague Arbitration Day 2018. Konferenci pořádá ICC Česká republika, v rámci které působí Komise pro mezinárodní arbitráž.  Konference proběhne pod záštitou Mezinárodního rozhodčího soudu ICC. JUDr. Martin Svatoš, Ph.D. byl pozván, aby v rámci konference přednesl příspěvek v rámci čtvrtého bloku Importance of Choosing the Right Place of Arbitration. Pozor, výhodnější rezervace (early bird) platí do středy 31. ledna 2018. Tématem konference budou „Příležitosti a výzvy pro rozhodčí řízení v regionu střední a východní Evropy“. Můžete se těšit na čtyři panely, v rámci kterých se představí přední odborníci na rozhodčí řízení z České republiky i z Evropy. Jako čestný host na konferenci vystoupí paní Živa Filipič, Managing Counsel Mezinárodního rozhodčího soudu ICC. Kdy: pondělí 26. února 2018, 9:30 hod Kde: BOSCOLO PRAGUE, Senovážné náměstí 13/991, 110 00 Praha 1, Česká republika (mapa) Program: Blok – Speed and Efficiency of Arbitration Blok – Third Party Funding (TPF) – its Use and Need in International Commercial Arbitration in the CEE Region Blok – Enforcement of Interim Measures imposed by a Tribunal in the CEE Region, world-wide comparison Blok – Importance of Choosing the Right Place of Arbitration Detailní informaci a aktuální seznam potvrzených řečníků naleznete zde.

formats

Speciální číslo měsíčníku EPRAVO o mediaci

Listopadové vydání tabletového měsíčníku EPRAVO přináší nejen ohlédnutí se za Právnickou firmou roku 2015,  ale zejména několik velmi zajímavých článků týkajících se mediace. Kromě rozhovoru s Tomášem Horáčkem, mediátorem a vysokoškolským pedagogem si můžete přečíst článek Martina Svatoše „Mediační výzvy: Přímá cesta k business mediaci?!“ Přes nepopiratelný přínos mediace při řešení obchodních sporů zůstává tato efektivní alternativa k mnohdy drahým a dlouhotrvajícím soudním řízením většině velkých hráčů českého obchodního prostředí utajena. Nejinak tomu však bylo v pionýrských dobách ADR ve Spojených státech a dalších zemích, kde je dnes mediace považována za standardní způsob řešení konfliktů plynoucích z obchodního milieu. Zde přinesly zásadní změnu mimo jiné i tzv. mediační výzvy. Pomohou také v českém prostředí? Celý článek volně dostupný zde. Dále z čísla doporučujeme článek Miloše Olíka a Michala Čápa „Mediace a velké advokátní kanceláře: co je mediace, jaké jsou její výhody a proč tyto služby nabízet klientům“.    

formats

Ustavující zasedání Pracovní skupiny ICC ČR pro Mediaci

Na půdě českého Národního výboru Mezinárodní obchodní komory došlo k ustanovení Pracovní skupiny, která má za cíl podporu užívání mediace a dalších mimosoudních způsobů řešení sporů v prostředí domácího i mezinárodního obchodu. Podaří se i její činností ušetřit skoro miliardu korun, tak jako podobným iniciativám ve Velké Británii či USA?    Ve středu 10. června 2015 se v pražském sídle Národního výboru ICC ČR (Mezinárodní obchodní komora) konalo ustavující zasedání Pracovní skupiny ICC ČR pro Mediaci. Členy pracovní skupiny se stali nejenom renomovaní advokáti z předních českých advokátních kanceláří, ale také zástupci Právnické fakulty Univerzity Karlovy či společností ČEZ a Česká spořitelna. Co mediace je a jak funguje, vysvětluje tajemník Pracovní skupiny, JUDr. Martin Svatoš, Ph.D.: „Jedná se o rychlé, efektivní, úsporné a především trvalé mimosoudní řešení sporu, které v ČR od roku 2012 upravuje zvláštní zákon. Pomoci mediátora strany o sporné otázce vyjednávají, aniž je nutné podávat žalobu k soudu. Dohody je pak dosaženo vždy jen se souhlasem obou stran…a to ve více než v 80% případů.“ Cílem Pracovní skupiny ICC ČR pro Mediaci je zejména podpora využívání Mediace při řešení obchodních sporů. Jak prozradil výkonný ředitel ICC ČR, Mgr. Karel Machotka, „souzní principy mediace, tedy její dobrovolnost a neformálnost, s činností Mezinárodní obchodní komory. Současně při jejím užívání dochází k úspoře nemalých prostředků českých podnikatelů, čímž jsou naplňovány cíle ICC.“ Nově zvolený předseda Pracovní skupiny, JUDr. Ing. Miloš Olík, LLM vysvětlil priority Pracovní skupiny pro nadcházející rok: „Půjde nám zejména o rozšíření povědomí o mediaci mezi českými podnikateli. Za tímto účelem bychom chtěli jednak zveřejnit překlad mediačních pravidel ICC do češtiny,

Home Posts tagged "ICC Pracovní skupina pro mediaci"