Tádžikistán vlajka arbitráž

Tádžikistán přistoupil dne 14. srpna 2012 k Newyorské úmluvě o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů (NYC), čímž se stal již 147. státem úmluvy.

Asijská republika si při vstupu vymínila dvě podmínky: Jednak pokud se týče uznání a výkonu nálezů, které byly vydány před přístupem Tádžikistánu k Úmluvě, jednak v případě nálezů týkajících se nemovitostí. Úmluva se stane pro Tádžikistán účinnou dne 12. listopadu 2012.

Seznam aktuálních stran NYC naleznete zde.