Přednáška v Dublinu v rámci MII Konference


Ireland IIIIV pátek 14. listopadu 2014 se v Dublinu uskutečnila výroční konference MII (Mediators’ Institute of Ireland) a Dr. Svatoš byl pozván, aby v rámci této příložitosti promluvil na téma přeshraniční mediace společně s přední irskou mediátorkou  Sabine Walsh. Dalším z účastníků byl jeden z nejprominentnějších světových mediátorů Ken Cloke.

Seminář nazvaný A Look over the Fence – Emerging Trends in Mediation Practice in the EU se zaměřil zejména na problematiku nestrannosti a nezávislosti mediátora či na rozdílné podmínky akreditace mediátorů v různých členských státech EU.V tomto směru byla také představena nová kniha EU Mediation Handbook  (co-editoři prof. Nadja Alexander, Sabine Walsh a Martin Svatos), která by měla vyjít v příštím roce v nakladatelství  Kluwer Law International.

Ireland IIIIreland IIreland VIIreland V