Právní rádce: Early Case Assessment – tři slova, co šetří statisíce

právní rádce unor 2014Časopis Právní rádce otiskl ve svém únorovém čísle článek JUDr. Martina Svatoše, Ph.D. na téma Early Case Assessment. Zde si můžete přečíst ukázku:

Soudní spory nebo rozhodčí řízení nejsou zvláště mezi většími podnikatelskými subjekty vítanou záležitostí, protože s sebou často nesou vysoké náklady za právní služby. Existují přitom možnosti, jak takovým nákladům předcházet – například používáním nástroje ECA.

Neúspěšní a úspěšní obchodníci se neliší tím, že by neměli spory, ale tím, jak je řeší. Zatímco první se bez váhání pouštějí do žalob a soudních bitev, ti druzí si každý takový krok velmi dobře promyslí. Pokud tak neuvažuje samotný management obchodních společností, měli by na tento fakt pamatovat alespoň jejich právní zástupci.

Jeden spor, mnoho možností

Při posuzování obchodních sporů se někdy zapomíná na ekonomickou stránku věci. Kromě samotných právních otázek má totiž každý takový případ ještě významnou a nezanedbatelnou rovinu finanční a obchodní. Tu lze vcelku stručně shrnout jako odpověď na otázku, kolik bude dosažení žádoucího výsledku stát, jaká je šance na jeho dosažení a jaké to bude mít přímé i nepřímé důsledky na obchodní činnost. Nezřídka se totiž může stát, že konečný úspěch v soudním či rozhodčím řízení změní dodatečné finanční náklady a ušlé obchodní příležitosti na příslovečné Pyrrhovo vítězství.

Více zde.