Jižní Súdán přistoupil k Washingtonské úmluvěSouth Sudan Signs and Ratifies the ICSID Convention

Dne 18. dubna 2012 podepsala Jeho Excelence  Kosti Manibe Ngai, ministr financí a ekonomického plánování za Republiku Jižní Súdán Úmluvu o řešení sporů z investic mezi státy a občany druhých států, neboli tzv. Washingtonskou smlouvu. V souladu s článkem 75 Washingtonské úmluvy Světová banka informovala všechny signatářské státy a v souladu s článkem 68 (2) téže úmluvy nabude podpis Jižního Súdánu účinnosti k 18. květnu 2012.

Více informací zde.

 

 

 H.E. Kosti Manibe Ngai, Minister of Finance and Economic Planning of Republic of South Sudan signed the ICSID Convention (Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States).  In accordance with Article 75 of the ICSID Convention, the World Bank has notified all ICSID Convention signatory States and in accordance with Article 68(2), the ICSID Convention will enter into force for South Sudan on 18th of May 2012.  More information here.