Co když soud nařídí mediaci?

Jak postupovat, když soud nařídí setkání s mediátorem?

Soud může na základě ustanovení občanského soudního řádu nařídit tzv. první setkání s mediátorem a za tímto účelem jednání přerušit. V takovém případě vás vyzve, abyste si vybrali mediátora, nebo vám jej sám určí.

V takovém případě se podívejte do seznamu zapsaných mediátorů a vyberte si mediátora, který vám bude nejvíce vyhovovat. V potaz byste měli vzít zejména jeho zkušenosti, dostupnost a reference.

Vybrat si můžete např. JUDr. Martina Svatoše, jednoho z prvních zapsaných mediátorů v České republice.

Setkání s mediátorem je vlastně informativní schůzka, na které by vás měl mediátor informovat o výhodách mediace a o možnosti řešení vašeho sporu. Samotná mediace bude následovat pouze v případě, že s tím budete přímo souhlasit.

Odměna mediátora za první setkání se stranami je stanovena vyhláškou ministerstva spravedlnosti č. 277/2012 Sb. na 400Kč za každou započatou hodinu.