Co je to mediace?

Mediace je mimosoudní způsob řešení sporů, který spočívá ve vyjednávání sporných stran za účasti neutrálního třetího – mediátora.

Jde o dobrovolný, soukromý, důvěrný a neformální postup, jehož výstupem je dojednání  dohody, která spor ukončí. Jsou to tedy strany sporu, kdo rozhoduje o výsledku. Mediátor je pouze provádí řízením a pomáhá jim identifikovat důležitá témata, objasnit nedorozumění a hledat možná řešení, což jsou činnosti, které běžný soudce či rozhodce ze zákona provádět nesmí.

S tím souvisí vysoká úspěšnost mediace: přes 75% předložených sporů v mediaci končí dohodou.