Důvěrnost v mezinárodní arbitráži

Na známém blogu o mezinárodn arbitráži zveřejnila Ileana M. Smeureanu nový příspěvek týkající se důvěrnosti v mezinárodní obchodníí arbitráži.

Jde o téma, které aktuální nejen pro rozhodce a právníky věnující se arbitráži, ale i pro širší veřejnost, zejména pro managery společností, kteří zvažují užití rozhodčí doložky v uzavíraných smlouvách. Autorka si všímá, že jen velmi málo zemí obsáhlo důvěrnost jako základní znak rozhodčího řízení přímo do právního předpisu upravujícího mezinárodní obchodní arbitráž. Mezi ty nemLe mondenohé výjimky patří např. Nový Zéland, Norsko, Španělsko, Rumunsko či Filipíny. Právě posledně zmiňovaná země je přímo v ohnisku pozornosti článku “Confidentiality in Arbitration Revisited: Protective Orders in the Philippines“, který si můžete přečíst zde.