Členem Sboru rozhodců FAČR


Na svém zasedání dne 3. listopadu 2015 schválil Výkonný výbor Fotbalové Asociace České republiky (FAČR) nominaci JUDr. Martina Svatoše, Ph.D. na pozici rozhodce ve Sboru rozhodců FAČR.

Sbor rozhodců je stálým rozhodčím orgánem FAČR v první instanci instanci.

Více informací zde.

facr