Článek: Nestrannost a nezávislost rozhodců: Od konfliktu zájmů k přátelství na sociální síti

V červnovém čísle časopisu Právní rádce (6-2012) vyšel článek Martina Svatoše Nestrannost a nezávislost rozhodců: Od konfliktu zájmů k přátelství na sociální síti s podtitulem Jak poznat, kdy jsou vztahy mezi rozhodci a stranami ještě v pořádku a kdy již ohrožují rozhodčí řízení?

Malá ochutnávka: “Mezinárodní obchodní arbitráž je v praxi mezinárodního obchodu převažujícím způsobem řešení sporu. Tak jako národní soudce i rozhodce musí být nezávislým a nestranným, aby bylo možné rozhodčí řízení považovat za férové a aby splňovalo požadavky na spravedlivý proces. Jak ale poznat, kdy jsou vztahy mezi rozhodci a stranami ještě v pořádku a kdy již ohrožují rozhodčí řízení? Pomocnou ruku v tomto směru nabízí Mezinárodní advokátní komora a její Pokyny pro střet zájmů v mezinárodní arbitráži…

Přečíst článek v online podobě si můžete zde.