formats

Členem delegace pro Komisi OSN pro Mezinárodní Obchodní právo (UNCITRAL)

Ve dnech 12. až 23. září 2016 se ve Vídni sešla Druhá pracovní skupina Komise OSN pro Mezinárodní obchodní právo (UNCITRAL), jejímž jediným bodem programu bylo projednávání přijetí Mezinárodní úmluvy pro přímý výkon mezinárodních mediačních dohod. JUDr. Martin Svatoš, Ph.D. byl členem delegace ČR, která je do roku 2022 zvolena jako jeden z členských států komise. Během jednání došlo k několika zásadním rozhodnutím ohledně podoby budoucího právního nástroje. Základní otázka, tedy zda-li dojde k přijetí dohody či pouze modelového zákona upravujícího danou problematiku, však zodpovězena nebyla. Další jednání, které by v tomto smyslu mělo přinést odpověď, je naplánováno na únor 2017. Místem jednání tentokráte bude New York, USA. Výstup z jednání komise je k dispozici v angličtině zde.

formats

Tádžikistán rozšířil řady signatářů Newyorské úmluvy

Tádžikistán přistoupil dne 14. srpna 2012 k Newyorské úmluvě o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů (NYC), čímž se stal již 147. státem úmluvy. Asijská republika si při vstupu vymínila dvě podmínky: Jednak pokud se týče uznání a výkonu nálezů, které byly vydány před přístupem Tádžikistánu k Úmluvě, jednak v případě nálezů týkajících se nemovitostí. Úmluva se stane pro Tádžikistán účinnou dne 12. listopadu 2012. Seznam aktuálních stran NYC naleznete zde.

Home Archive for category "Úmluva o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů (Newyorská úmluva)"