formats

Členem předsednictva Rozhodčího soudu při komoditní burze

  JUDr. Martin Svatoš, Ph.D. byl zvolen členem předsednictva Rozhodčího soudu při  Českomoravské komoditní burze Kladno. Předsedou Rozhodčího soudu byl zvolen JUDr. Vít Horáček, Ph.D. Rozhodčí soud při  Českomoravské komoditní burze Kladno je jedním ze dvou zákonem zřízených rozhodčích soudů v České republice.  Byl založen k 1. lednu 1996 Českomoravskou komoditní burzou Kladno na základě ustanovení zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů a § 28 zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších změn. O ČMKBK: Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví. Využitím svého obchodního systému založeného na burzovních pravidlech, uzancích a algoritmech burza generuje bezpečné prostředí pro organizované obchodování komodit v České republice. Více informací zde.

formats

Paradoxní doložka – článek EURO

Prestižní časopis Euro otiskl ve svém letošním 4. čísle článek JUDr. Martina Svatoše, Ph.D. Paradoxní doložka – Vede arbitráž o tunelu Blanka do začarovaného kruhu nebo do vězení Alcatraz?  Na přelomu roku se do centra pozornosti médií opět dostal tunel Blanka. Nestalo se tak v souvislosti s jeho otevřením ani s dalším propadem země. Tentokrát se stavba stala objektem právní bitvy týkající se údajně neplatné smlouvy mezi Metrostavem a hlavním městem Prahou. Pikantní na celé aféře je fakt, že o ní má rozhodovat rozhodčí tribunál, zdrojem jehož pravomoci je přitom právě tato údajně neplatná smlouva. Široká veřejnost se tak vcelku logicky ptá, jak může spor rozsoudit někdo, koho k tomu zmocňuje něco, co neexistuje? Více v časopise EURO…

formats

Článek: Nestrannost a nezávislost rozhodců: Od konfliktu zájmů k přátelství na sociální síti

V červnovém čísle časopisu Právní rádce (6-2012) vyšel článek Martina Svatoše Nestrannost a nezávislost rozhodců: Od konfliktu zájmů k přátelství na sociální síti s podtitulem Jak poznat, kdy jsou vztahy mezi rozhodci a stranami ještě v pořádku a kdy již ohrožují rozhodčí řízení? Malá ochutnávka: “Mezinárodní obchodní arbitráž je v praxi mezinárodního obchodu převažujícím způsobem řešení sporu. Tak jako národní soudce i rozhodce musí být nezávislým a nestranným, aby bylo možné rozhodčí řízení považovat za férové a aby splňovalo požadavky na spravedlivý proces. Jak ale poznat, kdy jsou vztahy mezi rozhodci a stranami ještě v pořádku a kdy již ohrožují rozhodčí řízení? Pomocnou ruku v tomto směru nabízí Mezinárodní advokátní komora a její Pokyny pro střet zájmů v mezinárodní arbitráži…” Přečíst článek v online podobě si můžete zde.

formats

Důvěrnost v mezinárodní arbitráži

Na známém blogu o mezinárodn arbitráži zveřejnila Ileana M. Smeureanu nový příspěvek týkající se důvěrnosti v mezinárodní obchodníí arbitráži. Jde o téma, které aktuální nejen pro rozhodce a právníky věnující se arbitráži, ale i pro širší veřejnost, zejména pro managery společností, kteří zvažují užití rozhodčí doložky v uzavíraných smlouvách. Autorka si všímá, že jen velmi málo zemí obsáhlo důvěrnost jako základní znak rozhodčího řízení přímo do právního předpisu upravujícího mezinárodní obchodní arbitráž. Mezi ty nemnohé výjimky patří např. Nový Zéland, Norsko, Španělsko, Rumunsko či Filipíny. Právě posledně zmiňovaná země je přímo v ohnisku pozornosti článku “Confidentiality in Arbitration Revisited: Protective Orders in the Philippines“, který si můžete přečíst zde.

Home Archive for category "Píše se o arbitráži…"