formats

Konference Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů v ČR

MCRPD Právnické fakulty Univerzity Karlovy, společnost dTest, o.p.s., nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a.s. organizovali 8. června 2017  kolokvium Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů v ČR v návaznosti na novou právní úpravu ochrany spotřebitelů v České republice. JUDr. Martin Svatoš, Ph.D. přednesl příspěvek na téma Mediace a spotřebitelé. Program kolokvia doc. JUDr. Blanka Vítová, LL.M., Ph.D. a Mgr. Markéta Etlíková Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Alternativní způsoby řešení spotřebitelských sporů Mgr. Tomáš Večl Česká obchodní inspekce Obecné spotřebitelské ADR u České obchodní inspekce JUDr. Petr Šolc, Ph.D. Energetický regulační úřad ADR se spotřebitelem a Energetický regulační úřad Miloš Borovička dTest ADR z pohledu spotřebitelské organizace Mgr. Šárka Němečková Český telekomunikační úřad ADR se spotřebitelem u Českého telekomunikačního úřadu Mgr. Lukáš Vacek Finanční arbitr Spotřebitelské ADR v oblasti finančnictví Dr. Rita Simon, LL.M., B.A. Centrum právní komparatistiky PF UK Nejlepší praxe a zkušenosti ze zahraničí JUDr. Martin Svatoš, Ph.D. Mezioborové centrum rozvoje právních dovedností PF UK Mediace a spotřebitelé   Program konference je možné stáhnout zde.    

formats

Seminář ICC: Vyjednávání v mezinárodním kontextu: Od uzavírání smluv po řešení sporů

Česká pobočka Mezinárodní obchodní komory (ICC) pořádá v pondělí 30. ledna 2017 od 9:00 seminář JUDr. Martina Svatoše, Ph.D. na téma Vyjednávání v mezinárodním kontextu: Od uzavírání smluv po řešení sporů.  Vyjednávání je neoddělitelnou součástí přeshraničního a mezinárodního obchodu a jako takové si také zaslouží patřičnou pozornost. V tomto intenzivním kurzu se zaměříme na vyjednávání jako na prostředek ke snazšímu uzavírání mezinárodních obchodních dohod, ale také jako na nástroj řešení sporů. Absolvováním semináře účastníci získají nejen teoretické znalosti, ale především praktické dovednosti ve vztahu k efektivnímu vyjednávání. Dozví se nejen jaké jsou základní nástroje vyjednávání v mezinárodním kontextu, ale také jak správně překonávat mezikulturní rozdíly, jak již při uzavírání smluv správně zamezit vznikům sporů, a pokud již nějaké nastanou, jak je efektivně vyřešit. Více informací a přihlášky zde.

formats

Šťastný nový rok 2017

Hodně štěstí a zdraví a málo sporů v roce 2017 Vám přeje JUDr. Martin Svatoš, Ph.D. a celý tým FORARB

formats

Mediátorem roku 2016 pro Českou republiku

JUDr. Martin Svatoš, Ph.D. byl časopisem  Wealth and Finance zvolen Mediátorem roku 2016 pro Českou republiku. Podle slov autorů  byly oceněny zejména: “výjimečné schopnosti, které (Martin Svatoš) vykazuje jako mediátor, a to zejména – Schopnost efektivního naslouchání – Bdělost – Silná důvěra a schopnost vytvářet vztahy – Výjimečné komunikační dovednosti – Houževnatost a vytrvalost – Kreativní přístup k řešení sporů – Schopnost přizpůsobení (…)” Chtěli bychom  za toto ocenění co nejupřímněji poděkovat.

Home Archive for category "Nezařazené"