Arbitráž

Arbitráž je uznávaným způsobem řešení sporů, který je vhodný zejména pro obchodní vztahy, a to jak vnitrostátní, tak mezinárodní. Spor je rozhodnut závazným výrokem nezávislého třetího – rozhodce.

Home Arbitráž