formats

Arbitráž a média – Od utajení po narcismus…

Dne 1. června 2012 proběhla konference na téma Rozhodčí řízení a média (L’arbitrage et les médias) pořádaná pařížskou L’Ecole de Droit de Sciences Po. Hlavním hostem byl švýcarský profesor Pierre Tercier, který také přednesl svůj diskurs na toto velmi aktuální téma. Následnou debatu pak zahájila kanadská právnička Sophie Nappert. Zajímavé

formats

Čajový dýchánek v čínském rozhodčím právu

Čína má svůj průlomový rozhodčí nález v oblasti práva duševního vlastnictví. Přes 380 dnů trvalo rozhodčí řízení mezi společnostmi Guangzhou Pharmaceutical Group Co., Ltd (Guangyao) and Hongdao Group (Hongdao), jehož předmětem byl spor o právo užívat ochrannou známku, jakož i o výrobu a produkci čaje Henlal (Henlal Tea). Nejednalo se přitom

formats

Jižní Súdán přistoupil k Washingtonské úmluvěSouth Sudan Signs and Ratifies the ICSID Convention

Dne 18. dubna 2012 podepsala Jeho Excelence  Kosti Manibe Ngai, ministr financí a ekonomického plánování za Republiku Jižní Súdán Úmluvu o řešení sporů z investic mezi státy a občany druhých států, neboli tzv. Washingtonskou smlouvu. V souladu s článkem 75 Washingtonské úmluvy Světová banka informovala všechny signatářské státy a v

formats

Další plánovaná revize rozhodčích pravidel

Další rozhodčí centrum má v plánu aktualizovat svá pravidla. Tentokráte se jedná o Švýcarskou obchodní komoru, která přistoupila na revizi Švýcarských Pravidel pro Mezinárodní obchodní arbitráž (Règlement suisse d’arbitrage international), která jsou někdy také označovaná pouze jako Švýcarská pravidla (Swiss Rules). Účinnost by měla změna nabýt k 1. červnu příštího