Šťastný nový rok 2012

Internetový portál Forarb.com Vám přeje hodně profesních úspěchů, lásky, spokojenosti, štěstí a především zdraví v novém roce 2012. Těšíme se, že se s Vámi budeme i nadále setkávat nad zajímavými arbitrážními případy. PF 2012…!  

Rozsudek SDEU ve věci Scarlet – Evropské právo na straně “pirátů”?

Rozsudek ve věci C-70/10 Scarlet Extended SA v. Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM) (Tisková zpráva) Unijní právo brání tomu, aby vnitrostátní soud uložil poskytovateli internetového připojení povinnost zavést systém filtrování za účelem zamezení protiprávnímu stahování souborů. Takový příkaz je v rozporu se zákazem ukládat takovému poskytovateli obecnou povinnost dohledu i s požadavkem zajistit spravedlivou rovnováhu mezi právem duševního vlastnictví na straně jedné a svobodou podnikání, právem na ochranu osobních údajů a svobodou přijímat a rozšiřovat informace na straně druhé. Projednávaná věc je důsledkem sporu

Výkon rozhodčího nálezu – Ateliér arbitrážní praxe

Dne 15. listopadu 2011 se v pařížském Maison de Barreau uskutečnil již letošní třetí Ateliér arbitrážní praxe (Atelier de pratique de arbitrable) tentokráte na téma výkon rozhodčího nálezu. Jeho pořadatelem byl i tentokrát Francouzský arbitrážní výbor, konkrétně Skupina pro interní arbitráž. Během čtyřhodinové bohaté diskuze byly zmíněny různé aspekty výkonu národního i mezinárodního rozhodčího nálezu. Program byl přínosný zejména z hlediska nového francouzského arbitrážního

Důvěrnost v mezinárodní arbitráži

Na známém blogu o mezinárodn arbitráži zveřejnila Ileana M. Smeureanu nový příspěvek týkající se důvěrnosti v mezinárodní obchodníí arbitráži. Jde o téma, které aktuální nejen pro rozhodce a právníky věnující se arbitráži, ale i pro širší veřejnost, zejména pro managery společností, kteří zvažují užití rozhodčí doložky v uzavíraných smlouvách. Autorka si všímá, že jen velmi málo zemí obsáhlo důvěrnost jako základní znak rozhodčího řízení přímo do právního předpisu upravujícího mezinárodní obchodní arbitráž. Mezi ty nemnohé výjimky patří např. Nový Zéland, Norsko, Španělsko, Rumunsko či Filipíny. Právě posledně zmiňovaná země je přímo v ohnisku pozornosti článku “Confidentiality in Arbitration Revisited: Protective Orders in the Philippines“, který si můžete přečíst zde.