Zápis na seznam rozhodců Rozhodčího soudu

JUDr. Martin Svatoš, Ph.D. byl k 1. lednu 2018 zapsán na seznam rozhodců Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Doposud působil ve více než desítce sporů jako rozhodce (VIAC, FAČR, ad hoc) a v celé řadě procesně komplikovaných arbitrážních případů  (ICC, ad hoc,…) radil jako of counsel advokátním kancelářím v ČR i ve světě. Rozhodčí soud při HKČR  a AK ČR byl založen v r. 1949 a působil v té době při Československé obchodní komoře a je jedním ze dvou zákonem zřízených rozhodčích soudů v ČR – JUDr. Martin Svatoš, Ph.D. je zapsán na obou těchto institucích.

PF 2018

Hodně štěstí a zdraví a co nejméně sporů v novém roce 2018 vám přeje celý tým FORARB

Nově vyšlo: EU Mediation Law Handbook

Nakladatelství Wolters Kluwer vydalo publikaci EU Mediation Law Handbook, jejímž ko-editorem je JUDr. Martin Svatoš, Ph.D. (společně s prof. Nadjou Alexander a Sabine Walsh). Jedná se o vůbec první knihu, která se věnuje srovnání právní úpravy mediace ve všech státech Evropské Unie (včetně ČR, Slovenska, Polska, Rakouska, Německa, Francie, ale také Skotska či Severního Irska). Jako taková je nepostradatelným pomocníkem pro každého mediátora, ale také právníky věnující se zastupování stran při řešení sporů.   Knihu si můžete zakoupit např. zde.

Konference Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů v ČR

MCRPD Právnické fakulty Univerzity Karlovy, společnost dTest, o.p.s., nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a.s. organizovali 8. června 2017  kolokvium Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů v ČR v návaznosti na novou právní úpravu ochrany spotřebitelů v České republice. JUDr. Martin Svatoš, Ph.D. přednesl příspěvek na téma Mediace a spotřebitelé. Program kolokvia doc. JUDr. Blanka Vítová, LL.M., Ph.D. a Mgr. Markéta Etlíková Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Alternativní způsoby řešení spotřebitelských sporů Mgr. Tomáš Večl Česká obchodní inspekce Obecné spotřebitelské ADR u České obchodní inspekce JUDr. Petr Šolc, Ph.D. Energetický regulační úřad ADR se spotřebitelem a Energetický regulační úřad Miloš Borovička dTest ADR z pohledu spotřebitelské organizace Mgr. Šárka Němečková Český telekomunikační úřad ADR se spotřebitelem u Českého telekomunikačního úřadu Mgr. Lukáš Vacek Finanční arbitr Spotřebitelské ADR v oblasti finančnictví Dr. Rita Simon, LL.M., B.A. Centrum právní komparatistiky PF UK Nejlepší praxe a zkušenosti ze zahraničí JUDr. Martin Svatoš, Ph.D. Mezioborové centrum rozvoje právních dovedností PF UK Mediace a spotřebitelé   Program konference je možné stáhnout zde.